Copyright - Dow Wasiksiri

Ephemeral outdoor portrait studio of ethnic minorities

Muslim man wearing Kain Lapas (2015)

Akha hill tribe (2014)

Muslim child wearing Banong dress (2015)

Tai lue (2014)

Karen long neck tribe (2014)

Hmong hill tribe (2012)

Applied Hmong Dress (2015)

Pwo Karen (2013)

Pwo Karen (2013)

Tai Dum (2013)